برگزاری کارگاه آشنایی با سنگ های قیمتی برای کارمندان دانشکده ی علوم زمین 

مجموع بازدید کنندگان
36933
بازدید کنندگان امروز
80
بازدیدکنندگان دیروز
387
بازدید کنندگان هفته گذشته
1197