دوره های موسسه توسعه گوهرشناسی ایران

 

نام استاد نام دوره        مدت زمان (ساعت)      
 خانم مهندس نیلوفر موسوی پاک و خانم مهندس زیبا دلپسند گوهرشناسی سنگ های رنگی (1)-مقدماتی (یک روز درهفته) 40
 خانم مهندس نیلوفر موسوی پاک و خانم مهندس زیبا دلپسند گوهرشناسی سنگ های رنگی (2)-پیشرفته (یک روز در هفته) 40
خانم مهندس نیلوفر موسوی پاک و خانم مهندس زیبا دلپسند شناسایی و درجه بندی الماس (یک روز در هفته) 40
خانم مهندس نیلوفر موسوی پاک و خانم مهندس زیبا دلپسند مروارید (یک روز در هفته) 20
 خانم فریناز پوربابا (معرفت)

طراحی طلا و جواهرات راندو کلاسیک(دو روز درهفته) 70

 

تماس با ما

مجموع بازدید کنندگان
27253
بازدید کنندگان امروز
127
بازدیدکنندگان دیروز
240
بازدید کنندگان هفته گذشته
1118