الماس 230 قیراطی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
الماس 230 قیراطی
به تازگی کمپانی آلورسا خبر از پیدا شدن یک الماس دويست و سى قیراطی در پايپ های کیمبرلیتی اوداچنیا ،شرق روسيه، در تاریخ نوزدهم اکتبر، داد.این الماس به شکل اوکتاهدرون زردرنگ و دارای چندین شکستگی است.این الماس به ابعاد بيست و سه در سى و نه در چهل ميليمتر میباشد .کمپانی اذعان میدارد که این نمونه ، بزرگترین الماس داری کیفیت جواهری است که در سه سال اخير توسط کمپانی آلورسا پیدا سده است.بنابر گفته مدیر عامل آلورسا پیدا شدن چنین کریستال های قيمتى معمولا به ندرت اتفاق می افتد.اگرچه چنین مواردی در آلورسا قبلا هم مشاهده شده اما در طی سه سال اخیر یعنی از سال دوهزار و شانزده به چنین موردی برنخورده ایم.
 
در سال 2019 این پايپ های کیمبرلیتی دوبار به ما هدیه خاص دادند: ابتدا در ژانویه دوهزار و نوزده الماسی به وزن.صد و نود و يك قيراط و چهل و شش سوت و اینبار در اکتبر 2019 .
بنابرگفته آلورسا پايپ هاى کیمبرلیتی معدن اوداچنیا یکی از بزرگترین معادن اولیه الماس در جهان می باشد چنانکه در نه ماه اول سال دوهزار و نوزده از این معدن تقريبا دو و نيم میلیون قیراط الماس تراش نخورده بدست امده است.