تربیت نیروی انسانی کارآمد و به روز، نیاز اصلی صنعت گوهرها در ایران است.از این رو موسسه توسعه گوهرشناسی ایران در ابعاد مختلف آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص را درنظر دارد که برخی اقدامات انجام شده به شرح ذیل است:

  • برگزاری دوره های تخصصی گوهرشناسی، طراحیطلا و جواهرات 
  • برگزاری نشست های تخصصی ملی و بین المللی در زمینه طلا، جواهرات و گوهرها
  • ایجاد مرکز ارتباط با صنعت و معرفی دانش آموختگان به مراکز صنعتی مرتبط

دوره های آموزشی موسسه:

گوهرشناسی

  • شناسایی و درجه بندی الماس
  • شناسایی و درجه بندی سنگ های رنگی1
  • شناسایی و درجه بندی سنگ های رنگی 2

طراحی طلا و جواهرات با نرم افزار (Matrix)

  • مقدماتی
  • پیشرفته

طراحی کلاسیک (راندو با تکنیک آبرنگ)طلا و جواهرات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تماس با ما